OFERTA OGÓLNA


Castelia jest wiodącą firmą działającą na małopolskim i śląskim rynku nieruchomości od 2008 roku.

Została założona przez trzech licencjonowanych zarządców nieruchomości Darię Hajduk-Kurczyńską, Barbarę Grzesiek i Piotra Bondal.

Jesteśmy dostawcą kompleksowej usługi zarządzania dla każdej nieruchomości. Staramy się aby jakość naszego działania była realizowana przy zachowaniu rynkowych kosztów eksploatacji nieruchomości.

 

Oferujemy usługę zarządzania która składa się z następujących czynności:

- przejęcie nieruchomości od poprzedniego Zarządcy lub Inwestora

- bieżące zarządzanie, nadzór nad realizacją umów, eksploatacją bieżącą oraz remontami

- obsługa wspólnoty mieszkaniowej lub stowarzyszenia właścicieli (dotyczy osiedli domków jednorodzinnych) oraz jej członków

- prowadzenie bieżącej księgowości

- usługi doradcze


W ramach swojej działalności staramy się współpracować z zainteresowanymi właścicielami oraz organizować spotkania konsultacyjne dla zarządów wspólnot mieszkaniowych.

Nasza pomoc może być rownież cenna przy dochodzeniu uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji przez właścicieli. Doradzamy jak w świetle najnowszych orzeczeń Sądowych dochodzić naprawy usterek, od pomocy w zredagowaniu pisma reklamacyjnego, aż po pomoc prawną przy grupowym wystąpieniu sądowym. Zazwyczaj stawiamy na nebocjacje i szukanie porozumienia, ale nie wachamy się wkroczyć na drogę sądową.

W toku naszej pracy jesteśmy wspierani poprzez nowoczesne oprogramowanie, zdobyta do tej pory wiedzę, a także uczestnictwo w różnych szkoleniach branżowych.

Jesteśmy też ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na jedną z wyższych sum gwarancyjnych spośród zarządców nieruchomości an rynku małopolskim i śląskim.

Szczegóły dotyczące naszych usług są dostępne w zakładkach wspólnoty mieszkaniowe oraz stowarzyszenia właścicieli.