USŁUGA LokaleNET


LokaleNet to usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymianę informacji z administracją. Aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu.

Usługa umożliwia:

- podawanie dowolnych informacji dla mieszkańców (możliwość podawania informacji dla wszystkich mieszkańców, grupy mieszkańców lub konkretnego mieszkańca),

- możliwość udostępnienia mieszkańcom dokumentów (np. sprawozdań finansowych, uchwał),

- sprawdzenie salda; saldo może być pokazane w formie:

           - sumarycznej (jedną kwotą),

           - analitycznej w podziale na konta lub bez podziału na konta (podział na konta jest dostępny wówczas gdy rozrachunki z mieszkańcami prowadzone są osobno na poszczególne fundusze , np. eksploatacyjny i remontowy)

           - tabeli

  - szczegółowy wydruk składników bieżącej zaliczki

  - szczegółowy wydruk ostatniego rozliczenia

  - wprowadzanie odczytów i przeglądanie historii wprowadzonych stanów wszystkich liczników w danym lokalu

  - zgłaszanie usterek i przeglądanie raportów wykonań przeprowadzonych prac związanych z likwidacją zgłoszonych usterek

  - przeglądanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości (opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)

  - przeglądanie sald innych mieszkańców nieruchomości ( opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)

  - przeglądanie etapów windykacji (opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)


ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI NACIŚNIJ ZAKŁADKĘ LOKALE - LOGIN PO LEWEJ STRONIE STRONY