Wspólnotę mieszkaniową może reprezentować w sądzie zarządca, któremu tę funkcję powierzono aktem notarialnym lub w formie umowy

Opublikowano: wtorek, 28, luty 2017

Wspólnotę mieszkaniową może reprezentować w sądzie zarządca, któremu tę funkcję powierzono aktem notarialnym lub w formie umowy. Nie musi mieć pełnomocnictwa procesowego. Takie jest sedno uchwały Sądu Najwyższego. To bardzo ważne rozstrzygnięcie.

Do tej pory sądy powszechne często kwestionowały uprawnienie takich zarządców do reprezentacji wspólnoty w procesie, jeśli nie wynikało ono wprost z umowy lub aktu notarialnego. Prawo do tego miały jedynie zarządy wybrane w formie uchwały, co w praktyce wywoływało niemałe problemy, ponieważ we wspólnotach, w których powierzono zarząd, już się go nie wybiera. Konieczne było więc uzupełnianie uprawnień zarządcy, np. profesjonalnej firmy, o pełnomocnictwa procesowe.

Uchwała Sądu Najwyższego z 9 lutego 2017 r. ; sygnatura akt III CZP 106/16