Nowe cenniki i taryfy CHŚPWIK

Opublikowano: wtorek, 28, luty 2017

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chorzowie działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 139) ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

http://www.chspwik.pl/oferta_dla_klientow/oplaty_za_wode.html